Udskriv

Effektive og givende møder

Når vi er ude på danske arbejdspladser, får vi ofte at vide, at der bruges alt for lang tid på møder - og at de alt for sjældent munder ud i konkrete aftaler, der implementeres og er gavnlige. Og at der indkaldes alt for mange mennesker, som ikke er relevante deltagere.

      En siger....jeg bliver indkaldt til 3-6 møder pr. dag. Ofte står har de der indkalder så travlt, at de ikke skriver agenda og
     ikke har gjort klart op hvem der er relevante deltagere.
     Ofte har jeg værdi af 5-15 min. af mødet - resten er spild af min tid. På dage med flere end 4 møder har jeg 1-2 timer
     til at lave mit egentlige arbejde i.
     En anden siger....jeg bruger 80% af min tid på møder, der måske flytter 20% af mine resultater.
 
Med andre ord, der spildes for megen tid på møder, som ikke giver de ønskede resultater.

Det har fået os til at præcisere hvordan man kan effektivisere sine møder. Vi har en opskrift på alle de elementer der skal være styr på for mødeindkalder, leder, referent og deltagere, for at møderne kan holdes på minimum af tid og give maksimalt udbytte.

Du kan bestille os til at komme og give 1½ times oplæg om effektiv mødeledelse og du kan bestille en workshopdag om hvordan I helt konkret kan effektivisere mødekulturen hos jer.
Forud for mødet tager vi en snak om der hvor skoen trykker hos jer, så vi kan møde vel forberedte op og adressere de problemstillingen I oplever.
 
Der er rigtig mange penge at spare ved at bruge virksomhedens ressourcer med omhu og ved at undgå unødig spildtid på ufrugtbare møder.

Det er vores erfaring at effektive møder parret med god energi og varierede møde-former, giver langt større resultater og flytter meget mere. Og et møde med skarpe konklusioner med klare aftaler om hvem der gør hvad - og hvornår - flytter meget mere for arbejdspladsens resultater.
Vi har skrevet nogle af vores bedste tips til bedre møder ind i en mini-e-bog, vhor du får 10 gode tips til bedre møder. Link til mini e-bog om bedre mødestyring.

Vi er specialister i hvordan I kan bruge tid og ressourcer mere konstruktivt.
Kontakt os på 30 30 72 90 og aftal nærmere. Eller skriv til info (at) udviklingsvej.dk.
Udover de åbne kurser og uddannelser leverer vi skræddersyede kurser og workshops til virksomheder.